Terug

Jij bent om van te houden…

We zijn allemaal geboren bij ouders die al een poos op deze wereld hadden geleefd, die zijn opgegroeid bij ouders die al een poos op deze aarde rondliepen, die zijn opgevoed door ouders…. We komen niet in een blanco wereld maar in een omgeving waar het leven al een definitie heeft gekregen.
De definitie van een godsdienst, erfelijke factoren, van waarden en normen of het gebrek daarvan.
Zo leerden we al snel dat liefde krijgen niet vanzelfsprekend is. Daar moest je iets voor doen.
Er werd bijvoorbeeld van je verwacht dat je altijd deed wat je ouders wensten, of dat je niet brutaal mocht zijn, dat jouw mening niet belangrijk was en dat er van je werd gehouden als je aangepast gedrag liet zien.
Misschien kon je goed scoren door met hoge cijfers op je schoolrapport thuis te komen , of werd je geprezen door te sporten , terwijl jij liever een boek had gelezen…
Zo hebben we allemaal geleerd dat er bij horen, geliefd zijn, direct terug te voeren is op hoe we ons gedragen, Liefde gekoppeld aan gedrag.
Egoïstisch zijn gaf afkeuring, rekening houden met de ander werd beloond. Niet doen wat je ouders wilden leidde tot straf : afkeuring krijgen, genegeerd worden, geslagen worden, naar je kamer worden gestuurd…
Kunnen we dit onze ouders kwalijk nemen? Dan zijn we ook zelf aansprakelijk voor wat wíj er mee hebben gedaan. Immers, als mensen zijn we allemaal geprogrammeerd en kunnen we heel ver teruggaan in het aanwijzen van de oorzakelijke verantwoordelijke!
De weg naar verandering ligt bij jou. Jij kunt elk moment beslissen wie je bent of hoe je wilt zijn. Liefde is vrij, geeft ruimte en nieuwe mogelijkheden. Van jezelf houden begint met de verantwoordelijkheid voor jouw leven en je keuzes zelf te nemen, los van je verleden.
Niet het verleden definieert jou, maar vandaag en morgen. Wie jij bent ligt in de tegenwoordige tijd…
Geef al die beperkingen terug aan het verleden, laat die ballast jou niet langer belemmeren . Durf jezelf te laten zien, horen, en doe mee!
Houden van jezelf is zonder het oordeel van het verleden opnieuw durven kijken naar wie je bent. Je leeft nu en dat houdt in dat jij nu mag bepalen.
Jij bent de enige bewoner van je lichaam en je geest.
Niemand anders dan jijzelf kan jou definiëren.
Jij ademt, voelt, denkt en bent de rechtmatige eigenaar van dat unieke leven .
Jij bepaalt wat je er mee doet. Je kunt er vandaag mee beginnen…

Atti

Terug